Articole

MITROPOLIE – PARCUL CAROL I

Filaret – Câmpia Libertăţii – Parcul Carol I

 Pe terenul de circa 35 hectare unde se află astăzi Parcul Carol, în 1792, mitropolitul Filaret al II-lea a construit, în apropiere de heleşteul lui Şerban Vodă, o frumoasă fântână unde în „zilele călduroase de vară îşi petrecea câteva ore pe zi“. Fântâna, din marmură, sub formă de chioşc cu un etaj, avea, la parter, opt guri sculptate prin care venea apa captată de pe dealurile din zonă. Tavanul era tot din marmură pe care erau sculptate cele 12 zodii, iar de streaşină atârnau clopoţei de sticlă care scoteau sunete cristaline atunci când adia vântul.

PASAJUL BASARAB

Monumente şi construcţii situate în zona pasajului

 I. Zona: Bdul Banu Manta ­– Bdul Alexandru Ioan Cuza ­– Şoseaua Nicolae Titulescu – Calea Griviţei

 Primăria sectorului 1 (Primăria „de Verde“),situată pe Bdul Banu Manta 9, a fost construită în perioada 1927-1936, după planurile arhitecţilor Nicu Georgescu şi George Cristinel. Clădirea cu o structură estetică specifică unui sediuadministrativ conţine şi elemente arhitecturale care amintesc de palatele comunale ale Renaşterii italiene. Construcţia cu o alură de palat florentin se remarcă prin loggia deasupra intrării principale şi prin turnul înalt terminat cu un foişor deasupra căruia este situată statuia unui cavaler medieval.

 Biserica „Sfânta Vineri-Nouă“,cu hramul „Cuvioasa Parascheva“, situată pe Şoseaua Nicolae Titulescu, a fost construită în perioada 1940-1949, după planurile arhitectului Dumitru Ionescu Berechet. Picturile murale au fost realizate în frescă, în 1950-1953, iar în 1992, biserica a fost împodobită cu o catapeteasmă din stejar sculptată de meşteri populari din Moldova.

Calea Griviţeifostă Calea Târgoviştei, până în 1878. La 13 septembrie 1872, după terminarea căii ferate Bucureşti – Ploieşti (1870), a fost inaugurată Gara Târgoviştei. În 1888, a fost adoptată denumirea Gara de Nord, iar aspectual actual datează din 1932. La 4 aprilie 1944, cartierul Griviţa a fost puternic bombardat de aviaţia anglo-americană, deoarece în zonă se aflau: Rafinăria Steaua Română, Triajul, Atelierele C.F.R. şi Gara de Nord.

Pagini: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Cautare